Ocaklarimiz Hakkinda Genel Jeolojik Bilgiler :

Dünya da krom ilk defa 1848’de Amerikali Lawrence Smith tarafindan Harmancik’ta Dagardi-Koca Maden'de bulunmuştur. Bursa ile Orhaneli arasindaki ultrabazik kayaçlar, E - W yönlü büyük bir masif tesil ederler. Magmanin çikisini takiben Ultrabazik magma, metamorfik kayaçlar, grovaklar ve üst Jura - alt Kretase yasli sedimanlardan olusan bir asinma yüzeyi üzerine yayilmistir. Ultrabazik kayaçlar, bariz bir magmatik tabakalanma gösterirler, Kromit yataklari, bu tabakalanmaya uygun olarak dünitler içinde meydana gelmistir. Katilasmanin bitiminden evvel E - W yönlü bir sikisma, magmatik tabakalasmanin ve kromit yataklarinin N - S yönünde kivamlanmasini saglamistir. Katilasmadan sonra oluşan N - S yönlü ikinci bir sikisma masifin E - W seklinde yönlenmesine ve ayni yönlü olusumlara sebep olmustur. Bu iki sikisma hareketi sonunda, masifin iç yapisi ile taban arasinda bir uyusmazlik meydana gelmistir (M.Orhan Özkoçak). Orhaneli krom yataklari bantli-benekli , Harmancik krom yataklari çogunlukla masif cevherlerden olusur.

Saha ölçülerindende kesinlikle görülecegi üzere, magmatik bant NE-SW dogrultulu ve orta diklikte NW yatimlidir. Aritmetik ortalamasi N 61° E / 54° N W dir. H. Borchert (1963) bu ölçülere dayanarak, Harmancik'i çevreleyen Neojen sahasindaki peridotit masifi için ayni neviden bir primer oryantasyon kabul edilebilecegi sonucuna varmistir, zira Harmancik'in NE ve SE sundaki öteki peridotit masiflerinde de yaklasik olarak ayni degerler ölçülmüstür (Harmancik çevresindeki bütün peridotit masiflerinin tüm ortalamasi N 47° / 54° NW dir) (Hermann Borchert , Ismet Uzkut).